ΑΠΛΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΤΙΜΗ

Απλή κάρτα χωρίς πλαστικοποίηση 250gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

25€

Απλή κάρτα χωρίς πλαστικοποίηση με με πίσω όψη μόνο μαύρο 250gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

25€

Μονή όψη με γυαλιστερή πλαστικοποίηση 250gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

25€

Μονή όψη με γυαλιστερή πλαστικοποίηση με πίσω όψη μόνο μαύρο 250gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

25€

Μονή όψη με ματ πλαστικοποίηση 350gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

25€

Μονή όψη με ματ πλαστικοποίηση με μαύρη με πίσω όψη μόνο μαύρο 350gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

25€

Διπλή όψη με ματ πλαστικοποίηση 350gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

35€

Διπλή όψη με γυαλιστερή πλαστικοποίηση 350gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

35€

ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ
350
gr

 

 

Μονή όψη ανάγλυφη κάρτα 350gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

55€

Διπλή όψη ανάγλυφη κάρτα με πίσω όψη μόνο μαύρο 350gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

55€

Διπλή όψη ανάγλυφη κάρτα και με κοπτικό 350gr:

15-17 ΜΕΡΕΣ

65€

ΑΣΗΜΟΤΥΠΙΑ
350
gr

 

 

Μονή όψη κάρτα ασημοτυπία FLAT

15-17
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

65€

Διπλή όψη κάρτα ασημοτυπία FLAT στην Α όψη και πίσω έγχρωμη

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

70€

Διπλή όψη κάρτα ασημοτυπία ανάγλυφη πατημένη στην Α όψη με πίσω έγχρωμη
(πίσω λακκούβα):

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

70€

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ 350gr

 

 

Μονή όψη κάρτα χρυσοτυπία FLAT

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

65€

Διπλή όψη κάρτα χρυσοτυπία FLAT στην Α όψη και πίσω έγχρωμη

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

70€

Διπλή όψη κάρτα χρυσοτυπία FLAT στην Α όψη ειδικό κοπτικό και πίσω
έγχρωμη και απαλό  ανάγλυφο και στις
δυο όψεις (λεπτό τοπικό UV σαν εξτρά γυαλάδα)

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€

ΓΚΟΦΡΕ 350ΓΡ – 560ΓΡ

 

Μονή όψη σε χαρτί σαγρέ

15-17 ΜΕΡΕΣ

30€

Διπλή όψη σε χαρτί σαγρέ

15-17 ΜΕΡΕΣ

40€

Διπλή όψη σε χοντρό χαρτί σαγρέ 560ΓΡ

15-17 ΜΕΡΕΣ

50€

ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ
700ΓΡ

 

Διπλή όψη ανάγλυφη κάρτα με κοπτικό

15-17 ΜΕΡΕΣ

80€

ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ
800ΓΡ

 

Διπλή όψη ανάγλυφη κάρτα με κοπτικό

15-17 ΜΕΡΕΣ

90€

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ
UV 800ΓΡ

Μπροστά όψη:  flat χρυσοτυπία και ανάγλυφη τοπικό UV σε
αλλά σημεία –  Πίσω όψη μόνο ανάγλυφη
τοπικό UV

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

100€

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ
UV 700ΓΡ

Μπροστά και πίσω όψη:  flat χρυσοτυπία
και ανάγλυφη τοπικό UV σε αλλά σημεία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

100€

ΑΣΗΜΟΤΥΠΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ
UV 700ΓΡ

Μπροστά και πίσω όψη:  flat ασημοτυπία
και ανάγλυφη τοπικό UV σε αλλά σημεία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

100€

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΑΝO PVC 0.500
micron (ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ 500ΑΔΕΣ) (το άσπρο είναι χρώμα και
σχεδιάζεται)

Διαφανή PVC 1 όψης 4χρωμία ανάγλυφη UV

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

Διαφανή PVC 1 όψης 4χρωμία ανάγλυφη UV και χρυσοτυπία FLAT

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

90€ /500

Διαφανή PVC 1 όψης 4χρωμία ανάγλυφη UV και ασημοτυπία FLAT

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

90€ /500

Διαφανή PVC 1 όψης 4χρωμία ανάγλυφη UV και ιριδίζον χρυσοτυπία FLAT

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

90€ /500

Διαφανή PVC 1 όψης 4χρωμία ανάγλυφη UV και ιριδίζον ασημοτυπία FLAT

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

90€ /500

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΣΠΡΟ ΜΑΤ
PVC 0.500 micron (2000 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ)

Άσπρο PVC 1 όψης μόνο χρυσοτυπία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

200€ /2000

Άσπρο PVC 2 όψης μόνο χρυσοτυπία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

240€ /2000

Άσπρο PVC 1 όψης μόνο ασημοτυπία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

200€ /2000

Άσπρο PVC 2 όψης μόνο ασημοτυπία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

240€ /2000

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
PVC 0.500 micron (ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ 500ΑΔΕΣ)

Μαύρο PVC 2 όψης μόνο χρυσοτυπία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

Μαύρο PVC 2 όψης μόνο ασημοτυπία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

Μαύρο PVC 2 όψης μόνο ιριδίζον χρυσοτυπία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

Μαύρο PVC 2 όψης μόνο ιριδίζον ασημοτυπία

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΑΣΠΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
PVC 0.500 micron (ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ 500ΑΔΕΣ)

2 όψεις άσπρο pvc 4χρωμία και ανάγλυφες UV

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΧΩΡΙΣ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)

Δυο όψεων με η χωρίς μεταβλητά
στοιχεία, barcode κτλ. (ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΑΧΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 200 ΚΑΡΤΕΣ
)

10-12 ΜΕΡΕΣ

Ανά τεμάχιο

ΑΣΠΡΟ
ΧΑΡΤΙ 890ΓΡ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ

890γρ λευκό χαρτί χωρίς πλαστικοποίηση 4χρωμία 2 όψεων και βαθυτυπία
μόνο στην μια όψη  (λακουβα προς τα
μέσα, στην άλλη οψη δεν φαίνεται λακκούβα ) , με γωνίες

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

200€ /2000

890γρ λευκό χαρτί χωρίς πλαστικοποίηση 4χρωμία και FLAT χρυσοτυπια
2 όψεων και βαθυτυπία μόνο στην μια όψη
(λακουβα προς τα μέσα) + χρυσό στο πλάι της κάρτας περιμετρικά (σοκορο)
, με γωνίες

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

300€ /2000

ΜΑΥΡΟ
ΧΑΡΤΙ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ 330ΓΡ, 590ΓΡ, 900ΓΡ

330γρ μαύρο χαρτί velvet
2 οψεις με χρυσοτυπία και ασημοτυπία χωρίς γωνίες

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

590γρ μαύρο χαρτί 1 όψης μόνο χρυσοτυπία και πρεσαριστό ανάγλυφο προς
τα έξω (πίσω λακκούβα) χωρίς γωνίες

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

590γρ μαύρο χαρτί 2 όψεις μόνο χρυσοτυπία χωρίς γωνίες

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

590γρ μαύρο χαρτί 2 όψεις μόνο χρυσοτυπία και απαλό ανάγλυφο τοπικό uv σε
διαφορετικά σημεία χωρίς γωνίες

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

90€ /500

900γρ μαύρο χαρτί ματ χωρίς πλαστικοποίηση μόνο χρυσοτυπία 2 όψεων
και χρυσό στο πλάι της κάρτας περιμετρικά, με γωνίες

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

80€ /500

900γρ μαύρο χαρτί ματ χωρίς πλαστικοποίηση μόνο χρυσοτυπία 2 όψεων
και ανάγλυφο πρεσαριστο προς τα έξω + χρυσό στο πλάι της κάρτας περιμετρικά,
με γωνίες

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

200€ /1000

ΧΑΛΚΟΤΥΠΙΑ
ΣΕ ΚΡΕΜ ΧΑΡΤΙ 700ΓΡ

700γρ κρεμ χαρτί 2 όψης μόνο χαλκοτυπία και πρεσαριστό ανάγλυφο προς
τα έξω στην μια όψη

15-17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

150€ /1000